Linkler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): www.bddk.org.tr

Maliye Bakanlığı : www.maliye.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) : www.tcmb.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı : www.hazine.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) : www.spk.gov.tr

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) : www.imkb.gov.tr

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) : www.tbb.org.tr

İstanbul Altın Borsası (İAB) : www.iab.gov.tr

Devlet Planlama Teşkilatı : www.dpt.gov.tr